Групажен транспорт Печат

 

Фирма ТРАНСПОРТНИ - КОМ  ЕООД, предлага на своите клиенти групажен транспорт в рамките на страната.

Ако имате малко неща за транспортиране - личен багаж, стоки и материали, палетизирана стока - ние ще ги доставим в рамкоте на 7 работни дни, като ги вклчючим като част от целия товар.

 

Основните линии, в които предлагаме услугата са:

 

София - Пловдив - Хасково - Стара Загора - Сливен - Ямбол - Бургас

София - Враца - Монтана - Видин

София - Плевен - Русе - Силистра

София - Велико Търново - Шумен - Варна

София - Благоевград - Кулата

София - Перник - Кюстендил

 

 * Услугата изисква предварителна заявка и се извършва в седем дневен срок от приемането й.